Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Pankrotipesa problemaatika
Peeter Viirsalu
2008 6, Lk 377 - 382
...muuta. Täpsemalt nägi professor Varul oma ettekandes „Maksejõuetusõigus Eestis: senine areng ja edasised perspektiivid“ vajadust...... muuta. Täpsemalt nägi professor Varul oma ettekandes „Maksejõuetusõigus Eestis: senine areng ja edasised perspektiivid“ vajadust...
Pilk Eesti maksejõuetusõigusele läbi õigusökonoomika prisma
Priit Manavald
2008 6, Lk 383 - 389
...ex post seisukohalt võib see olla aga halb idee. Maksejõuetusõigus peab tagama õige suhte transaktsioonikulude ja oodatava tulemuse......mahukas, et nende lähem analüüsimine siin on võimatu. Maksejõuetusõiguse eesmärgiks peaks olema eelkõige juriidiliste võimaluste loomine...
Nõuetest pankrotimenetluses
Paul Varul
2004 2, Lk 96 - 102
1. jaanuaril 2004 kehtima hakanud uus pankrotiseadus ei too võrreldes senikehtinud seadusega kaasa radikaalseid muudatusi pankrotimenetluses. Teatud juhtudel on siiski muudatused põhimõttelist laadi. Artiklis ...
Võlgniku vastutus pankroti korral
Paul Varul
2003 7, Lk 449 - 456
Õiguslik vastutus seondub juriidiliste kohustuste rikkumisega. Võlgniku vastutuse vormideks võivad olla eelkõige kriminaalõiguslik vastutus vastavalt karistusseadustikule, tsiviilõiguslik vastutus, mis ...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
Ärikeelu rakendamine pankrotimenetluses ja selle järel on üheks intensiivsemaks ettevõtlusvabaduse riiveks. Samas on selle riive kohaldamine kehtivas pankrotiseaduses reguleeritud suhteliselt lakooniliselt ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»