Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi ...
Pankrotiõiguse probleeme
Paul Varul
1999 8, Lk 376 - 380
Pankrotiseadus (RT 1992, 31, 403; I 1996, 45, 84; 1997, 5/6, 32; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) kehtib Eestis alates 1. septembrist 1992, seega juba üle seitsme aasta. Pankrotiseaduse kehtestamisel 1992 ...
Nõuded pankrotimenetluses
Margus Arvisto, Toomas Saarma
2001 10, Lk 733 - 740
1. Sissejuhatus Pankrotimenetluses kaotavad osanikud või aktsionärid pankrotis oleva äriühingu juhtimise õiguse. Äriühingu juhtimine läheb vastavalt pankrotiseadusele *1 (edaspidi PankrS) üle pankrotimenetluse ...
Tagasivõitmine pankrotimenetluses
Maria Sutt
2000 10, Lk 645 - 653
Pankrotimenetluses on võlausaldajate jaoks äärmiselt oluline teadmine, et ka juhul, kui võlgnik on enne pankrotimenetluse algatamist teinud tehinguid, mis on võlausaldajatele kahjulikud, on sel viisil ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4