Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Pankrotihaldur
Uno Lõhmus
1994 1, Lk 13 - 16
PS ei soodusta professionaalsete pankrotihaldurite teket, kuna seab piirid osalemisele mitmes pankrotimenetluses korraga. Üks isik ei või üheaegselt olla haldur rohkem kui kolmes pankrotimenetluses (§29 ...
Koja katus peab juba vett
Tiina Mitt
1994 1, Lk 28 - 28
Aasta on möödunud sellest päevast, mil esimesed pankrotihalduri kutsetunnistuse omandanud isikud pidasid vajalikuks koonduda ühise katuse alla ja asutasid selleks Eesti Pankrotihaldurite Koja (edaspidi ...
Eesti Pankrotihaldurite Koda

1994 1, Lk 28 - 29
Põhikiri 1. Üldsätted 1.1. Eesti Pankrotihaldurite Koda (edaspidi EPK) on pankrotihalduritena tegutsevate isikute vabatahtlik, mitteriiklik ja kasumit mittetaotlev sõltumatu kutseühendus. 1 ...
Eluruumide erastamine
Herbert Sepp
1995 5, Lk 216 - 221
Eluruumide erastamine on alanud ning jätkub täie hooga. See kinnitab, et eluruumide erastamiseks vajalik põhiline normatiivne baas on loodud ja funktsioneerib. Eluruumi üürilepingu alusel kasutatavaid ...
Pankrotihaldurid

1995 5, Lk 223 - 223
Info Pankrotihaldurite kvalifikatsiooninõukogu otsusega nr. 17 19. maist 1995. a. on omistatud pankrotihalduri kvalifikatsioon1. Ilmar Aavakivi 8-22-530-148 8-27-434-068 2. Jane Abroi 8-27-470-042 3 ...
Tartu Ringkonnakohtu kohtupraktikat

1995 2, Lk 74 - 74
. . . tsiviilasjades Tartu Linnakohtu 6. juuni 1994. a. määrusega lõpetati pankrotimenetlus Tartu Lihakombinaadi avalduses ASD „Lemy“ vastu raugemise tõttu pankrotiseaduse § 15 lg.1 p. 2 alusel, kuna võlgnikul ...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi ...
Pankrotiõiguse probleeme
Paul Varul
1999 8, Lk 376 - 380
Pankrotiseadus (RT 1992, 31, 403; I 1996, 45, 84; 1997, 5/6, 32; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) kehtib Eestis alates 1. septembrist 1992, seega juba üle seitsme aasta. Pankrotiseaduse kehtestamisel 1992 ...
Nõuded pankrotimenetluses
Margus Arvisto, Toomas Saarma
2001 10, Lk 733 - 740
1. Sissejuhatus Pankrotimenetluses kaotavad osanikud või aktsionärid pankrotis oleva äriühingu juhtimise õiguse. Äriühingu juhtimine läheb vastavalt pankrotiseadusele *1 (edaspidi PankrS) üle pankrotimenetluse ...
Tagasivõitmine pankrotimenetluses
Maria Sutt
2000 10, Lk 645 - 653
Pankrotimenetluses on võlausaldajate jaoks äärmiselt oluline teadmine, et ka juhul, kui võlgnik on enne pankrotimenetluse algatamist teinud tehinguid, mis on võlausaldajatele kahjulikud, on sel viisil ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4