Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "esindus"

Menetlusosaliste õigused haldusmenetluse seaduses
Kalle Merusk
2001 8, Lk 519 - 528
...isiku nõusolekul või seaduses ettenähtud juhtudel (§ 9). Õigus esindusele Õigus esindusele põhineb demokraatliku õigusriigi......esindusele Õigus esindusele põhineb demokraatliku õigusriigi printsiibil, mille...
Esindusõiguseta isiku tehingud
Kaisa Parkel
2001 5, Lk 337 - 344
...volitusi või isik teeb tehingu kellegi teise nimel esindusõigust omamata. Tsiviilseadustiku üldosa seaduses reguleerib......Tsiviilseadustiku üldosa seaduses reguleerib volituseta esindust ainult üks paragrahv, kolmest lõikest koosnev §...
«eelmine lehekülg  1  2