Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtualluvus"

Rahvusvaheliste lepingute koostamine
Christopher Kuner
1995 6, Lk 241 - 243
kuidas vältida lepingust tulenevaid vaidlusi *1 Järjest rohkem tuleb eesti juristidel koostada lepinguid, mis puudutavad rahvusvahelisi äritehinguid, ning pidada nende lepingute osas läbirääkimisi. ...
Isikuhaldusest
Jüri Mölder
1996 6, Lk 292 - 294
Mis on isikuhaldus, mida see endast kujutab? Kuni tänase päevani ei ole antud üldtunnustatud isikuhalduse mõiste määratlust. Isikuhaldust võiks defineerida kui isiku suhtes teostatavat haldust. Isikuhaldus ...
Kohtusüsteemi reguleerimise probleeme
Kai Kullerkupp
1997 10, Lk 496 - 501
Eestis suhteliselt hiljuti toimunud kohtureformi ei saa veel kaugeltki lõppenuks lugeda. Seda näitavad viimastel aastatel hulgaliselt üleskerkinud kohtusüsteemi ülesehituse ning õigustmõistva võimu teostamisega ...
Eastern Credit Limited, Inc. Eesti Panga vastu
Jaak Kirikal, Aare Tark
1998 7, Lk 343 - 345
...taotluse lõpetada menetlus EC hagis EP ja Vahur Krafti vastu kohtualluvuse puudumise (lack of subject matter jurisdiction)......sellega, et 1) kostjad loobusid oma vastuväidetest kohtualluvuse kohta, kui nad esitasid osariigi kohtule sisulised...
Organitüli halduskohtus
Madis Ernits
1999 7, Lk 320 - 323
I. Sissejuhatus Organitüli on õigusvaidlus ühe juriidilise isiku erinevate organite või ühe organi erinevate osade vahel. Konstitutsiooniõiguslik organitüli on kõrgemate riigiorganite või kõrgema riigiorgani osade ...
«eelmine lehekülg  1  2