Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses
Lasse Lehis
1997 3, Lk 128 - 136
...väljapoole maksuseaduste reguleerimisala. Maksumaksja kohustused menetluses võivad olla nii aktiivset (nt deklaratsioonide......Reguleerimist vajavad kõikide menetlusosaliste õigused ja kohustused. Maksuameti õigused maksumaksja kontrollimisel ei...
Kes on inimese surnukeha omanik?
Grigori Tšernobrodov
1997 2, Lk 84 - 85
Juba pikemat aega on haige inimese ravimisel kasutatud teise elava või surnud inimese kudede ja organite siirdamist. Kuni see piirdus vaid vereülekannete ja elavalt inimeselt võetud kudede või elundite siirdamisega ...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
Privaatsuse õigusest
Meelis Leis
1998 7, Lk 331 - 340
...valitsevat doktriini.*5 Artikli 8 lõike 1 positiivsed kohustused hõlmavad nii nõudmist, et võetaks kasutusele meetmeid...
Genoomianalüüsi inimõiguslik problemaatika
Tambet Mullari
1998 5, Lk 222 - 226
Infoühiskond nõuab inimeste järjest ulatuslikumat testimist. On tekkinud olukord, kus isikuvabadus ja suure hulga inimeste kohta käiva info kooseksisteerimine on küllaltki probleemne. Arenev genoomianalüüs ...
Inimõiguste kontseptsioon islamis
Ravil Hairetdinov
1999 5, Lk 253 - 259
...oma territooriumi ja jurisdiktsiooni piires kõik õigused ja vabadused, mis on tunnistatud selles hartas ja ülaltoodud deklaratsioonides......omavahel vastuolus, sest kõik nendes esitatud õigused ja vabadused on tulenevad Šariaadist, mis on ainsaks allikaks...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
Sissejuhatus Corpus Juris (edaspidi CJ) on üks ambitsioonikamaid projekte kriminaalõiguse ja -protsessi unifitseerimiseks Euroopas. Algselt oli see kavandatud ühe spetsiifilise kuriteoliigi, Euroopa Liidu ...
Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
Nii tsiviil- kui ka kriminaalvastutuse korral on isiku süüline käitumine üheks vastutuse eelduseks. Sellest tulenevalt tekib küsimus: kes peab tõendama isiku süü kui vastutuskoosseisu subjektiivse elemendi ...
Sõnavabadus ja selle piirid
Rait Maruste
2001 1, Lk 14 - 22
...käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused“.Euroopa inimõiguste konventsioon (edaspidi Konventsioon......käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused“. 1. Sõnavabaduse sisu Sõnavabaduse sätestab põhiseaduse...
«eelmine lehekülg  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»