Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda
Madis Ernits
2001 8, Lk 572 - 596
...liberaalses ja demokraatlikus õigusriigis eelkõige kaks: põhiõigused, mis sätestavad avaliku võimu lubatud toimimisulatuse......liberaalses ja demokraatlikus õigusriigis eelkõige kaks: põhiõigused, mis sätestavad avaliku võimu lubatud toimimisulatuse...
OSCE ja inimõigused
Anu Vabamäe
2001 6, Lk 408 - 416
...milles kõigil maailma riikidel on võrdsed huvid, on näiteks põhiõigused, mille garanteerimine on kõikide riikide kohustus......rõhutus – A.V.], et inimõiguste dimensioonis võetud kohustused on kõigi osalisriikide otsese ja seaduspärase huvi...
Täitevvõimule delegeeritud seadusandlus
Indrek Lillo
2000 10, Lk 638 - 644
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 4 kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Põhiseaduse § 59 kohaselt ...
Välismaalased ja õigus perekonnaelu puutumatusele
Uno Lõhmus
2000 7, Lk 415 - 426
...põhiseaduse § 9 laiendab kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused ka Eestis viibivatele välisriikide......põhiseaduse § 9 laiendab kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused ka Eestis viibivatele välisriikide...
Internet ja õigus
Eneken Tikk
2000 6, Lk 402 - 407
I. Mis on e-õigus? Tänapäevane Internet on välja kasvanud 60-ndatel aastatel Ameerika Ühendriikide sõjaväestruktuurides välja töötatud ja kasutusele võetud ARPAnet-ist, mille algne eesmärk oli luua detsentraliseertit ...
«eelmine lehekülg  13  14  15  16  17  18