Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Põhiõiguste mõiste ja tähtsus õigussüsteemis
Madis Ernits
1996 9, Lk 463 - 471
...need sätted võivad teatud tingimustel mõjuda kui põhiõigused, siis nimetatagu neid siin põhiõigustega võrdseteks......veel läbib 2. peatükki, on see, et kõik õigused ja vabadused on sõnastatud inimese subjektiivse õigusena. ......
EIÕK staatus Eesti õigussüsteemis
Rait Maruste
1996 9, Lk 474 - 478
...ja demokraatlikus maailmas üldtunnustatud põhiõigused ja -vabadused. Sissejuhatavad märkused 20. sajandi lõpu Euroopa......ja demokraatlikus maailmas üldtunnustatud põhiõigused ja -vabadused. Meile, eestlastele, nagu ka teistele baltlastele...
Patsiendi õiguste põhiprintsiibid
Janika Friedenthal
1996 6, Lk 298 - 300
Patsiendi põhiõiguseks on õigus kvaliteetsele arstiabile. Viimasel aastakümnel on kõik arenenud riigid arstiabi kvaliteedile suurt tähelepanu pööranud. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Büroo ...
Kas kurtide dialoog?
Jaan Sootak
1996 3, Lk 102 - 105
Vaidlustest surmanuhtluse poolt ja vastu Ettekanne Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil 8. veebruaril 1996. 1. Üldmärkused Keskaegsele ja uusaja alguse kriminaalõigusele olid omased kehalised karistused ...
Eutanaasiast suremisõiguse kaudu
Margus Kurm
1996 3, Lk 111 - 113
Mõistet „eutanaasia“ on käesolevas artiklis mõnevõrra kitsendatud. Nimelt käsitletakse järgnevalt selle all ainult soovitud aktiivset eutanaasiat, st olukorda, kus inimene taotleb oma surma kunstlikku ...
Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
Õigus vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele ja turvalisusele ...
Kuriteod au ja väärikuse vastu
Tarmo Sild
1997 9, Lk 450 - 454
...ja eeltsiteeritud konventsioon, mis sätestab inimõigused ja põhivabadused. Teisest küljest on selge, et ka paljudele juriidilistele......vabaneb vastutusest alles siis, kui ta on täitnud kõik kohustused, mis olid konkreetsel ajakirjanikul oma materjali...
«eelmine lehekülg  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»