Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kuriteod au ja väärikuse vastu
Tarmo Sild
1997 9, Lk 450 - 454
...ja eeltsiteeritud konventsioon, mis sätestab inimõigused ja põhivabadused. Teisest küljest on selge, et ka paljudele juriidilistele......vabaneb vastutusest alles siis, kui ta on täitnud kõik kohustused, mis olid konkreetsel ajakirjanikul oma materjali...
Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses
Lasse Lehis
1997 3, Lk 128 - 136
...väljapoole maksuseaduste reguleerimisala. Maksumaksja kohustused menetluses võivad olla nii aktiivset (nt deklaratsioonide......Reguleerimist vajavad kõikide menetlusosaliste õigused ja kohustused. Maksuameti õigused maksumaksja kontrollimisel ei...
Kes on inimese surnukeha omanik?
Grigori Tšernobrodov
1997 2, Lk 84 - 85
Juba pikemat aega on haige inimese ravimisel kasutatud teise elava või surnud inimese kudede ja organite siirdamist. Kuni see piirdus vaid vereülekannete ja elavalt inimeselt võetud kudede või elundite siirdamisega ...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
Privaatsuse õigusest
Meelis Leis
1998 7, Lk 331 - 340
...valitsevat doktriini.*5 Artikli 8 lõike 1 positiivsed kohustused hõlmavad nii nõudmist, et võetaks kasutusele meetmeid...
Genoomianalüüsi inimõiguslik problemaatika
Tambet Mullari
1998 5, Lk 222 - 226
Infoühiskond nõuab inimeste järjest ulatuslikumat testimist. On tekkinud olukord, kus isikuvabadus ja suure hulga inimeste kohta käiva info kooseksisteerimine on küllaltki probleemne. Arenev genoomianalüüs ...
Inimõiguste kontseptsioon islamis
Ravil Hairetdinov
1999 5, Lk 253 - 259
...oma territooriumi ja jurisdiktsiooni piires kõik õigused ja vabadused, mis on tunnistatud selles hartas ja ülaltoodud deklaratsioonides......omavahel vastuolus, sest kõik nendes esitatud õigused ja vabadused on tulenevad Šariaadist, mis on ainsaks allikaks...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
Sissejuhatus Corpus Juris (edaspidi CJ) on üks ambitsioonikamaid projekte kriminaalõiguse ja -protsessi unifitseerimiseks Euroopas. Algselt oli see kavandatud ühe spetsiifilise kuriteoliigi, Euroopa Liidu ...
«eelmine lehekülg  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»