Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Parlamendiliikme vastutamatus
Aaro Mõttus
2004 9, Lk 598 - 608
Euroopa Inimõiguste Kohus on viimastel aastatel teinud mitu lahendit, milles käsitletakse parlamentaarset immuniteeti seoses kaebustega, kus üksikisikud väidavad, et parlamendiliikmete arvamusavaldused ...
Sundmüügi põhiseaduslikud alused
Kadriann Ikkonen
2004 8, Lk 540 - 549
...Samas, lk 27. 36          Põhiseaduse 2. peatükk: põhiõigused, vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise......vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni tegevuse...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...põhiseaduses sätestatud eelkõige 2. peatükis „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“. Tulenevalt faktist, et põhiseadus......ütleb, et põhiseaduse 2. peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ja kohustusi...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
Kehtiv politseiseadus pole piisavalt täpne ja selge, et oleks võimalik rääkida põhiõiguste piiramisest seaduse alusel. See oligi põhjus, miks kui 1997. aastal asuti Justiitsministeeriumis Saksa ekspertide ...
Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis
Anno Aedmaa
2004 7, Lk 499 - 504
...EIÕKonv), mis sätestab olulisemad inimõigused ja vabadused. Avaliku korra mõiste sisustamise seisukohalt pakub......haldusorganite, vaid kõigi ühiskonnaliikmete õigused ja kohustused avaliku korra ning turvalisuse kaitsel, sest vastav...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu aprillis 1992. Töölepingu seadus sätestab ulatuslikke piiranguid töösuhtepoolte lepinguvabadusele ning ...
Põhiõiguste tähendus eraõigusele
Detlev W. Belling
2004 1, Lk 3 - 10
Põhiseaduses sisalduvad põhiõigused on esmajoones kodanike kaitseõigusteks riigi vastu. Õigusteaduses on vaieldud selle üle, kas põhiõigused kehtivad ka eraisikute vahel ja kui ei, siis millist mõju põhiõigused ...
«eelmine lehekülg  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  järgmine lehekülg»