Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Sundmüügi põhiseaduslikud alused
Kadriann Ikkonen
2004 8, Lk 540 - 549
...Samas, lk 27. 36          Põhiseaduse 2. peatükk: põhiõigused, vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise......vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni tegevuse...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...põhiseaduses sätestatud eelkõige 2. peatükis „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“. Tulenevalt faktist, et põhiseadus......ütleb, et põhiseaduse 2. peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ja kohustusi...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
Kehtiv politseiseadus pole piisavalt täpne ja selge, et oleks võimalik rääkida põhiõiguste piiramisest seaduse alusel. See oligi põhjus, miks kui 1997. aastal asuti Justiitsministeeriumis Saksa ekspertide ...
Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis
Anno Aedmaa
2004 7, Lk 499 - 504
...EIÕKonv), mis sätestab olulisemad inimõigused ja vabadused. Avaliku korra mõiste sisustamise seisukohalt pakub......haldusorganite, vaid kõigi ühiskonnaliikmete õigused ja kohustused avaliku korra ning turvalisuse kaitsel, sest vastav...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu aprillis 1992. Töölepingu seadus sätestab ulatuslikke piiranguid töösuhtepoolte lepinguvabadusele ning ...
Põhiõiguste tähendus eraõigusele
Detlev W. Belling
2004 1, Lk 3 - 10
Põhiseaduses sisalduvad põhiõigused on esmajoones kodanike kaitseõigusteks riigi vastu. Õigusteaduses on vaieldud selle üle, kas põhiõigused kehtivad ka eraisikute vahel ja kui ei, siis millist mõju põhiõigused ...
Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused (EIÕKonv art 1). EIÕK otsuste siduvust ja täitmist......Itaalia Vabariik jätnud täitmata oma lepingulised kohustused ühenduse lepingu artikli 171 järgi“. Eraõiguslikud...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
...mis sätestab, et põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele......vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see...
«eelmine lehekülg  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  järgmine lehekülg»