Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
Isikuandmete kaitse olemus ja arengusuunad
Tiina Ilus
2002 7, Lk 435 - 446
...lisanduvad isikuandmete töötlejaile mitmed täiendavad menetluslikud kohustused, nagu näiteks informeerimiskohustus, selgitamiskohustus ning......töötlejaile erinevad aktiivset tegutsemist nõudvad kohustused (sageli nt kohustus registreerida andmete töötlemine...
Pangasaladus
Rain Raa, Kadri Siibak
2002 3, Lk 171 - 176
...raha laekub*3, aga ka pärimised, lahutused, ülalpidamiskohustused jms. Mõnede Saksa õigusteoreetikute arvamuse kohaselt......Lõppenud tehingust jäävad pangale määramata tähtajaks kohustused, seda isegi pärast kliendi surma.*5 Pärast kliendi...
Euroopa inimõiguste konventsioon õigusallikana
Henn-Jüri Uibopuu
1995 10, Lk 443 - 446
...välja tuua kolm märksõna: 1 tsiviilõigused ja -kohustused, 2 kriminaalsüüdistused, 3 menetlustähtaeg. Euroopa......täpselt peeti silmas sõnade alla „tsiviilõigused ja -kohustused“. Lähtudes sellest, et paljudes riikides on vahe tsiviilhagide...
Mis on vähemus?
Tanel Kerikmäe
1995 8, Lk 330 - 330
... Tavaliselt unustatakse vähemustest rääkides ära kohustused. Nii nagu riigil lasub kohustus hoiduda sihilikust assimileerimispoliitikast...
Riigisaladus - mis see on?
Jüri Pihl
1995 8, Lk 348 - 351
Igas riigis on püstitatud riigi ja tema kodanike huvidest lähtuvalt eesmärgid, mille saavutamiseks muidu avalik informatsioon tunnistatakse teatud piirides salajaseks, kusjuures tavaliselt seatakse ...
«eelmine lehekülg  10  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»