Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusfilosoofia"

Kohtunikuõigus
Meris Sillaots
1998 5, Lk 238 - 241
Ilmselt igaüks meist on ühel või teisel moel seisnud õigusliku probleemi ees, millele seadus kas ei anna üldse vastust või kui annab, siis on see ebatäiuslik, vastuoluline või ebaõiglane. Vaevalt ...
Eesti õiguskord ja väärtusjurisprudents
Raul Narits
1998 1, Lk 2 - 6
Mul on au ja rõõm esineda Teie ees Eesti ülikooli 78. aastapäeva tähistamise käigus. Just 78 aastat tagasi loodi eestikeelne ja eestimeelne ülikool, mille struktuuri hulka kuulus Euroopa ülikoolide ...
Õigusfilosoofia Eesti Ühingu ettekandekoosolek

1998 1, Lk 42 - 49
...seisukohavõttude raames igatahes eelkõige Euroopa õigusfilosoofias muutunud üheks põletavamaks probleemiks.“ 9. detsembril......seisukohavõttude raames igatahes eelkõige Euroopa õigusfilosoofias muutunud üheks põletavamaks probleemiks.“ Ettekandja...
Õigusnormide süstematiseerimisest
Heino Siigur
1999 5, Lk 261 - 262
Kuidas ka õigust ei määratletaks, ühe osa õigusest moodustavad igal juhul õigusnormid ehk õigus objektiivses mõttes. Selleks et õigus saaks täita oma funktsioone ja et normistik oleks kergesti käsitatav ...
Õigusfilosoofia uuest põhistusest
Thomas Kremer, Hesi Siimets-Gross
1999 1, Lk 45 - 47
...kokku Bergbohm ise oma raamatus „Jurisprudents ja õigusfilosoofia“ (Jurisprudenz und Rechtspilosophie). Isegi tänapäeva......õigusekäsitlusest ning võtab ühtlasi kokku Bergbohmi realistliku õigusfilosoofia põhiarusaamad. Samas kattub see ka Carl Schmitti...
Tõendamine teadmise standardmudelis
Mario Rosentau
2001 3, Lk 188 - 205
Sissejuhatus Kui keegi väidab midagi asjalikku meid ümbritseva maailma kohta, saab talle alati esitada vähemalt kaks mõttekat küsimust: „Kust sa tead?“ ja „Mida see tähendab?“ Need kiuslikud ja lapselikud küsimused ...
Eesti omariiklus ja õigus
Jaan Sootak, Raul Narits
2000 2, Lk 71 - 73
Omariikluse roll õiguskorra loomisel Omariiklus pole Eestit saatnud mitte kogu aeg. Õigem oleks öelda, et omariikluse periood on meie jaoks ajaskaalal olnud kaunis lühike. Samas on ainult riik kui organisatsioon ...
«eelmine lehekülg  1  2  3