Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Täitemenetlus"

Notariaalsete kokkulepete sundtäitmise eeldused
Jaanus Ots
1999 5, Lk 230 - 234
Eesti õiguskirjanduses ei ole seni peaaegu avaldatud tsiviiltäitemenetluse probleeme käsitlevaid artikleid. Kindlasti ei saa aga lugeda nimetatud valdkonda vähetähtsaks või probleemituks. Kord, mille ...
Hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine
Leonid Tolstov
2000 5, Lk 288 - 299
...sundtäitmisele 2.1. Normatiivne alus ja rakendamine Täitemenetluse seadustiku kohaselt saab täitemenetlust algatada......kohesele sundtäitmisele pidada siiski õiguspäraseks. Täitemenetluse seadustikus on võimalik täheldada mõningast normitehnilist...
«eelmine lehekülg  1  2  3