Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse kohaldamine"

Ohtlikkuse arvestamine karistuse mõistmisel kohtupraktikas
Heili Sepp
2008 8, Lk 539 - 546
...süüteost, tähendaks seda, et konkreetse kuriteo eest karistuse mõistmise asemel hakataks andma hinnangut isikule......on.“ Samas märgitakse ka: „Igal juhul ei tohi aga karistuse ülemmäär ületada seda piiri, mis tuleneb süü suurusest...
Üldkasulik töö. Karistusseadustik ja rakenduspraktika
Anne Kruusement
2003 6, Lk 436 - 442
...karistuspoliitikat reforminud. Surmanuhtlus on kaotatud, kuid vanglakaristuse osatähtsus on jätkuvalt küllaltki suur. Samas on käivitunud......uusi karistamise võimalusi, sealhulgas uue asenduskaristuse – üldasuliku töö vangistuse asemel. Artiklis antakse...
Naiskurjategijad trellide taga
Pirje Lont
1997 5, Lk 225 - 228
...„Kuritegudest ja karistustest“, kus vanglat käsitati nii karistuse kandmise kohana kui ka rehabilitatsiooni asutusena......„Kuritegudest ja karistustest“, kus vanglat käsitati nii karistuse kandmise kohana kui ka rehabilitatsiooni asutusena...
Looming või aritmeetika?
Jaan Sootak
1997 1, Lk 31 - 36
...(Süüdlase isiku arvestamine karistuse mõistmisel) Karistuse mõistmise sätted kriminaalseadustikus......konkreetsele kohtualusele ning on pikematagi selge, et karistuse mõistmisel tuleb arvestada ka isikut. Ometi ei ole...
Kriminaalhooldussüsteemi rakendamine Eestis
Mari Miil
1998 2, Lk 63 - 67
...kes on tingimisi enne tähtaega vabadusekaotuslikust karistusest vabastatud (KrHS § 2). Kriminaalhoolduse koht......kes on tingimisi enne tähtaega vabadusekaotuslikust karistusest vabastatud (KrHS § 2). Kriminaalhooldussüsteemi...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...kohut mõistetud umbes 70 000 isiku üle, kellest sai karistuse 6115 [11, lk 1019]. KAM (art I(b)) määratleb inimkonnavastase......kohtualust vastutusest. Käsku võib aga arvesse võtta karistuse leevendamisel, kui kohus peab seda õigluse huvides...
Karistuse kohaldamise alused karistusseadustikus
Lea Kivi, Jaan Sootak
2001 7, Lk 475 - 487
...1. Mõisteid Karistusseadustikus reguleerib karistuse mõistmise aluseid 4. peatüki 1. jagu, mis kannab......nimetust „Karistuse kohaldamise alused“. Mõisted „karistuse kohaldamine“ ja „karistuse mõistmine“ ei ole siiski...
«eelmine lehekülg  1  2