Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seadusandlus"

Eesti õiguskord ja väärtusjurisprudents
Raul Narits
1998 1, Lk 2 - 6
...sajandil. See oli aeg, mil Euroopat lausa vapustas seadusandluse plahvatuslik kasv. Selle õigusnormide tormilise......Euroopas oldi sajandi eest. Meie õiguselu iseloomustab seadusandluse plahvatuslik kasv. Samas on Euroopas üha süvenemas...
Kas Carolina II?
Karl Kimmel
1999 2, Lk 87 - 91
...kriminaalõigust, ja selle põhieesmärk peaks olema seadusandluse kaasajastamine, tegelikkusest tulenevaga kooskõlla......siseriiklikke vajadusi ning omapärasid kajastav kriminaalseadusandlus. Põhimõtteliselt kuulub ka Venemaa kriminaalseadusandlus...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
...vajalik, kui põhiseaduses sätestatakse /.../, et seadusandluse algatamise või seaduseelnõude algatamise õigus on......tulenevalt võiks uurimiskomisjone jaotada kolmeks: seadusandluse küsimustega tegelevad, kontrolliga tegelevad (selgitamaks...
Eesti õigussüsteemi taastamine
Paul Varul
1999 1, Lk 2 - 4
Olles pidamas justiitsministeeriumi 80-ndat aastapäeva, juubelisünnipäeva, kuna 80 aastat tagasi asutati kohtuministeerium, ja rääkides Eesti õigussüsteemi taastamisest, oleme omapärases olukorras, ...
Õiguloome argipäev
Priidu Pärna
1999 1, Lk 14 - 14
Taasiseseisvunud riik vajab rahvuslikku õiguskorda ning see tuleb kehtestada lühikese aja jooksul. Seaduste arv ei sõltu enamasti riigi suurusest. Väikese riigi jaoks on juristide vähese arvu tõttu õigussüsteemi ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4