Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seadusandlus"

Kontinuiteet ja actus contrarius printsiip
Raul Narits
1993 5, Lk 107 - 107
Kõikide kehtinud õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on esmapilgul kaks teineteisele vasturääkivat printsiipi. Ühelt poolt kehtib põhimõte, et ...
Veelkord õigustloovatest aktidest
Kalle Merusk
1993 3, Lk 56 - 57
Ajakirja esimene number avaldas Kriminaalõiguse õppetooli professori Ilmar Rebase artikli „Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi“ (I, lk. 12). Avaldatud kirjutises väidab lugupeetud ...
Riigikogu menetluses olevad seaduseelnõud

1993 2, Lk 39 - 39
1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Seaduse eesmärgiks on määrata kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded ja korraldus ning omavalitsusüksuste omavahelised suhted ja suhted riigiga. Määratletakse ...
Riigikogu menetluses olevad seaduseelnõud

1993 1, Lk 14 - 15
*Põhiseadusliku järelevalve kohtumenetluse seadus Käesolevas eelnõus on fikseeritud, missugusel instituudil baseerub põhiseadusliku järelevalve kohus ning missugune on tema moodustamise kord, pädevus ...
Justiitsministeeriumis
Andrus Lilla
1993 1, Lk 19 - 19
Möödunud aasta detsembrikuus alustas sisulist tööd Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi Seadusloome osakonna Tartu allosakond. Vajadus luua Justiitsministeeriumi struktuuriüksus väljaspoole Tallinna ...
Tähtajad ja tähtpäevad Eesti põhiseaduses
Heinrich Schneider
1994 5, Lk 111 - 113
...lahtimõtestamisele tähelepanu protsessuaal·, s.o. menetlusseadusandlus. See on ka mõistetav, sest eesmärgiks on luua menetlustoimingute......lahtimõtestamisele tähelepanu protsessuaal·, s.o. menetlusseadusandlus. See on ka mõistetav, sest eesmärgiks on luua menetlustoimingute...
Jurisprudentsi põhijoontest
Raul Narits
1995 9, Lk 378 - 380
Jurisprudents on vanim õigusteadus Õigusteadus on koguv mõiste. Ta koosneb sisult erinevatest, kuid samas lähedastest teadustest. Nendeks on õiguse filosoofia, õiguse ajalugu, jurisprudents ja õiguse ...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
...ülejäänud kaubal 15 %. Hr.dr. Enghardt rääkis, et kuigi seadusandlus on liidu pädevuses, on ka liidumaadel teatud seadusandlik...
Rahvusvaheline seminar „Õigus ühineva Euroopa tingimustes“
Raul Narits
1995 8, Lk 362 - 364
...vormis ja millel on samasugune toime nagu formaalse seadusandluse teel antud materiaalsel seadusel. Ta sisaldab abstraktseid......pretsedenti võimalik Eesti õiguskorda üle kanda. See tähendaks tõket seadusandlusele. Küll on aga vajalik, et kohtuotsused oleksid kontinentaal-Euroopas...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»