Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seadusandlus"

Toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu
Viive Varblas
1996 5, Lk 244 - 247
21. märtsil toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu. Üldkogu avamise järel esines justiitsminister P. Varul teemal „Õigussüsteemi areng“: Oma ettekandes pidas minister tähtsamateks õigusloomet ja notariaadi ...
Mõtteid karistusseadustiku eelnõust
Karl Kimmel, Peeter-Uno Rahi
1997 9, Lk 447 - 450
...täiendamised, mis ajuti lausa kompromiteerivad meie seadusandlust (näiteks kriminaalkoodeksi §-des 1484, 1485 ja 1486......tulnuks kasuks, kui peale Saksa ja Prantsuse kriminaalseadusandluse oleks põhjalikult analüüsitud ka meie lähinaabrite...
Seadusloomest Ühendatud Kuningriigis
Kaarel Relve
1997 5, Lk 256 - 258
...ja eraõigust, jaguneb just Ühendatud Kuningriigi seadusandlus avalikuks ja privaatseadusandluseks. Selline terminite......avalikuks ja privaatseadusandluseks. Selline terminite kokkulangevus on esmapilgul segadusttekitav...
Suurbritannia parlamendi alamkoda
Peeter Kapten
1997 5, Lk 258 - 260
Suurbritannia parlament koosneb ülemkojast (House of Lords) ja alamkojast (House of Commons). Seadusandlik organ on 1911. aasta Parlament Act’i alusel alamkoda, mis valitakse üldisel, salajasel, ühetaolisel ...
Tööõiguse olemus
Gaabriel Tavits
1997 4, Lk 166 - 172
...töösuhte subjektid ise määraksid vajalikud töötingimused. Tööseadusandlus piirduks ainult üldpõhimõtete sätestamisega, mille......kaasaegsest tööõigusest arenes väljaspool üldist tsiviilseadusandlust, kuigi töösuhte tekkimise peamine komponent, milleks...
Erakondlikkusest õiguspoliitikas
Märt Rask
1998 4, Lk 166 - 167
Kes oleks võinud arvata, et alles kuuendal aastal pärast põhiseaduse vastuvõtmist küpseb juristide ringkondades intriig, mis annab märku edasiviivate õigusideede puudumisest. Põhiseadus sisaldab meie ...
Riigikogu roll õigussüsteemi kujundamisel
Daimar Liiv
1998 4, Lk 168 - 169
Meie juristide tavakäsitlusest veidi erinevalt ei alustaks ma Riigikogu rolli käsitlemist õigussüsteemi kujundamisel mitte Riigikogu pädevust reguleerivast põhiseaduse §-st 65 või Riigikogu kohta ...
Intervjuu justiitsminister Paul Varuliga
Maige Prööm
1998 3, Lk 110 - 111
Milliste justiitsministeeriumis koostatud seaduseelnõude vastuvõtmist Riigikogus prognoosite 1998. aasta I poolel? Esimesel poolaastal kõigi nende, mis puudutavad justiitsinstitutsioone – prokuratuuri ...
Eesti karistusseadustiku üldosa eelnõust
Erich Samson
1998 2, Lk 58 - 62
...oli sisuliselt Vene NFSV KrK üks variante. Juba see seadusandluse ajalugu näitab selgesti, et vähemasti uuemal ajal......et siin hinnatakse tublisti üle nii Eesti kriminaalseadusandluse tähtsust kui ka Saksamaa huvi selle vastu. Kui...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»