Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "võimude lahusus"

Õiguskantsler
Madis Ernits
2003 1, Lk 14 - 17
...seisundit käsitledes peatutakse õiguskantsleri kohal võimude lahususe süsteemis, õiguskantsleri sõltumatusel, tema......nii seaduste kui valitsuse määruste kui ka kohalike võimude otsuste põhiseaduskohasuse üle.“ Eesmärgiks oli põhiseadusse...
Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...Konstitutsiooniõigusega seoses huvitab meid üks seonduv eriprobleem: võimude lahususe printsiibi nõrgenemine integreeritud õiguses......õiguses. Kas integreeritud õiguses peaks säilima võimude lahusus? Kas see on üldse sellisena säilitatav, nagu...
Kohtureform - kas lõpu alguses või alguse lõpus?
Rait Maruste
1994 5, Lk 103 - 105
... struktuuriliste ümberkorralduste lõpuleviimine põhiseaduslike võimude sisulise lahususe tagamiseks;koolitus;kohtupretsedendi......tuleks kõrvalekaldumatult järgida. Nimelt, et kõigi põhiseaduslike võimude palgad ja muud sotsiaalsed garantiid oleksid võrdsed...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
... Nõukogude riigiõigusteooria ja praktika ei tunnistanud võimude lahusust. Kohtuvõim oli organisatsiooniliselt seotud......üldise võimumehhanismiga ja teenis seda. Kui puudub võimude lahusus, siis ei saa kõnelda kohtuametnikkonna autonoomsuse...
Põhiseadus ja justiitsorganite süsteem
Rait Maruste
1998 7, Lk 326 - 327
...õigus ja õiglus (preambula);demokraatia põhimõte (§ 1);võimude lahusus ja tasakaalustatus (§ 4);seaduslikkus (§ 3......lahusus ja tasakaalustatus (§ 4);seaduslikkus (§ 3 lg 1);õigusloome...
Kohus lahusvõimude süsteemis
Heinrich Schneider
1999 9, Lk 414 - 424
...poliitilised huvid ning tõekspidamised. Sõja- ja saagihimuliste võõrvõimude tõttu on eestlastel tulnud ikka ning jälle oma elu......poliitilised huvid ning tõekspidamised. Sõja- ja saagihimuliste võõrvõimude tõttu on eestlastel tulnud ikka ning jälle oma elu...
Täitevvõimule delegeeritud seadusandlus
Indrek Lillo
2000 10, Lk 638 - 644
...Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Põhiseaduse......seadusandlik võim Riigikogule. Eestis ei ole aga tegemist võimude absoluutse lahususega, vaid riigiorganite ja riigi funktsioonide...
«eelmine lehekülg  1  2