Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
«eelmine lehekülg  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»