Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õiguskeel ja terminoloogia"

Multilektaalse kompetentsi roll seaduste tõhususe tagamisel
Uno Mereste
1995 9, Lk 383 - 385
...emakeele) veel ka laitmatult õigusteaduse oskuskeelt ehk terminoloogiat, arstid meditsiiniterminoloogiat, matemaatikud matemaatikaterminoloogiat......meditsiiniterminoloogiat, matemaatikud matemaatikaterminoloogiat, laevakaptenid merekeelt. Teisiti ei ole ühelgi...
Eesti Õigustõlke Keskus alustas tööd
Liina Kesküla
1995 9, Lk 412 - 412
...eesti keelde. Kvaliteetsete tõlgete üks aluseid on õiguskeele ning -terminoloogia ühtsus ja järjepidevus. Keskuse......eesti keelde. Kvaliteetsete tõlgete üks aluseid on õiguskeele ning -terminoloogia ühtsus ja järjepidevus. Keskuse...
Mõtteid kriminaalõiguse reformi hetkeseisust
Uno Lõhmus
1997 9, Lk 445 - 447
...õigusvaldkondade hulka, kus puudub ühtne rahvusvaheline terminoloogia, mis teeb üsna raskeks teiste riikide õigusnormide tõlked...... Kriminaalõiguse reform pole mõeldav muutmata teatud määral terminoloogiat, eriti kui eeskujuna kasutatakse mõne teise riigi seadustikku...
Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
Kohtuekspertiisi eesmärgid on menetlusvormist sõltumata kokkulangevad: tuvastada ekspertiisi vormis mitteõiguslikke eriteadmisi rakendades menetlusasjas tähtsaid asjaolusid ja aidata seeläbi kaasa menetlusülesannete ...
Süüdimatuse meditsiinilised kriteeriumid
Arno Aadamsoo
2002 2, Lk 100 - 102
Kohtupsühhiaatria keskseimateks küsimusteks kriminaalõiguses on isiku psüühiline seisund ja süüdivus talle süükspandavate tegude toimepanemise ajal ning tema võime oma psüühilise seisundi poolest osaleda ...
Eesti õiguskord ja väärtusjurisprudents
Raul Narits
1998 1, Lk 2 - 6
...ka siis, kui kuulsin ettekandeid ülevabariigilisel õiguskeele päeval, mis sai teoks siinsamas rahvusraamatukogus......päeval kuulsin keeletundjate-filoloogide murest meie õiguskeele pärast. Selgub, et nendegi professionaalset abi pole sageli...
Kas Carolina II?
Karl Kimmel
1999 2, Lk 87 - 91
Karistusseadustiku üldosa eelnõu ametlikult vastuvõetavaks tunnistamine ja Riigikogule menetlemiseks saatmine kutsus mäletavasti esile terava poleemika. Oma arvamust avaldanud asjatundjaist leidis enamik ...
Seadusandlus ja allahindlus. Juristid keelekohtulaua ees
Helju Vals
1999 10, Lk 509 - 510
...meditsiini või mõne muu eriala tekste, ette jääb ainult õiguskeel? Vastus seisab käeulatuses. Juristidelt nõuab amet......mehel mõõt täis ning nad asutasid saadikuühenduse õiguskeele kaitseks. Viimase piisana oli nende taluvuse karikasse...
Haldus ja õigus Eestis
Taavi Annus
1999 7, Lk 314 - 320
...täheldada suundumust haldusriigi poole ning vastava terminoloogia ülevõtmist.*12 C. Õigusteadlaste ja haldusteadlaste......andmise asemel mõistetamatusse ning kohati üliabstraksesse terminoloogiasse, „mille abil ta vaid üritab oma prestiiži üleval...
Kõnekeel, erialakeel, õiguskeel
Els Oksaar, Ele Liiv
1999 4, Lk 199 - 207
...kontsentreerume eriti juriidilisele erialakeelele, õiguskeelele. I. Loomulikust keelest Keel kui tüüpiliselt......kontsentreerume eriti juriidilisele erialakeelele, õiguskeelele. II. Igapäevakeele heterogeensusest Alljärgnevalt...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»