Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal
Evelin Lehis
1996 1, Lk 29 - 30
... vajadus demonstreerida ÜRO aktiivsust ja tahet inimõiguste eest võitlemises. Rahvusvahelise Jugoslaavia Tribunal......Julgeolekunõukogu resolutsioonis nr. 808 (1993). Need on järgmised: 1mõista õigust, 2vältida edaspidiseid inimsusevastaseid kuritegusid...
Rahvusvahelise Jugoslaavia Tribunali tegevusest
Tanel Kerikmäe
1996 1, Lk 31 - 32
...Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal, mille loomise ja tegevuse üle......Genfi konventsiooni kui ka tavaõiguse normidest. Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal, mille loomise ja tegevuse üle......tegevuse üle on peetud arvukaid diskussioone, alustas õigustmõistva organina tegevust 1994. aasta novembris....
Euroopa ühendused – supranatsionaalne organisatsioon
Kristi Land
1997 9, Lk 462 - 465
...üksteisest sõltumatult ka edaspidi rahvusvaheline õigusvõime. 1960-ndatel aastatel algatatud initsiatiiv lepingud liita......viimata. Kõik kolm Euroopa ühendust on rahvusvahelised õigussubjektid. See on sätestatud Euroopa Ühenduse lepingu...
Veretasust veretasuni
Madis Vainomaa
1997 5, Lk 254 - 256
...Piip. Rahvusvahelise õiguse süsteem, 1927.9. A. Piip. Rahvusvaheline õigus, 1936.10. R. Provost. Reciprocity in Human Rights...
Lühiülevaade WIPO diplomaatilisest konverentsist 1996
Anne Kalvi
1997 1, Lk 2 - 3
...WIPO) diplomaatiline konverents, kus käsitleti autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid......autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid küsimusi......autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid küsimusi seoses tehnoloogia...
Eesti kirjastused ja Berni konventsioon
Anne Kalvi
1997 1, Lk 6 - 7
...Eesti esimene oma autoriõiguse seadus (RT 1992, 49, 615; I 1996, 49, 953, edaspidi......kirjastamiseks Eestis on vajalik selle välisautori või tema õigusjärglase luba, välja arvatud, kui teose autori surmale...
Varjupaigaõigus
Aire Junolainen
1998 4, Lk 197 - 201
... Rahvusvaheline poliitika on tänaseks seatud vastamisi radikaalsete geopoliitiliste......Nõukogude Liidus, Balkanil ja Lähis-Idas. Rahvusvaheline poliitika on tänaseks seatud vastamisi radikaalsete geopoliitiliste...
Rahvusvahelise maksuõiguse põhimõtetest ning -mõistetest
Erki Uustalu
1998 3, Lk 124 - 128
...brutosummalt tehtud makse ning äriühingu tulumaksu vahel. Rahvusvaheline maksude varjamine ning nendest kõrvalehiilimine Rahvusvaheliste...... Lehis, L. Õigusriigi põhimõtete rakendamine maksuõiguses ning maksumaksja õiguste kaitse (Eesti ja Saksamaa...
Õigusfilosoofia Eesti Ühingu ettekandekoosolek
Raul Narits
1998 2, Lk 87 - 87
...teine ettekandekoosolek. Ettekandega rahvusvahelise õiguse olemusest esines LL. Lic Tanel Kerikmäe. Ettekandja......Tanel Kerikmäe. Ettekandja puudutas ta rahvusvahelise õiguse kui õigusharu tunnustamise, selle allikate ja subjektidega...
Rahvusvaheline tavaõigus
Tanel Kerikmäe
1998 1, Lk 28 - 30
...põhjusel, et ei kuulunud mandririikide huvisfääri. Rahvusvaheline kohus on Ladina-Ameerika riikide regionaaltavaõiguse......uut õigust (nn konstitutiivse iseloomuga leping). Rahvusvaheline kohus (North Sea Continental Shelf Case) loetleb üles...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...eesmärk on kirjeldada ja seletada Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste......karistada, sest Eesti on (või vähemalt tahab olla) õigusriik [8, lk 60–61, 82–87, 100–103]. Meil on ainult...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»